Cenník

Uvedomujeme si individualitu každého pacienta, navrhnutý liečebný plán bude odzrkadľovať vaše konkrétne potreby a požiadavky.  Našim spoločným cieľom je nájsť vám racionálne a dlhodobé riešenie. Pre bližšie informácie ohľadom cenovej náročnosti liečby sa objednajte na bezplatnú konzultáciu.

Prevencia

 •  0 € Konzultácia
 •  9 € RTG io
 • 18 € RTG OPG
 • 48 € Dentálna hygiena

Výplne
cena vrátane anestézy a kofferdamu

 • 80 € malý rozsah
 • 85 € stredný rozsah 
 • 95 € veľký rozsah
 • 120 € rekonštrukcia

Endodoncia
cena vrátane anestézy a kofferdamu

 • 150 € jeden kanálik
 • 170 € dva kanáliky
 • 200 € tri kanáliky
 • 220 € štyri kanáliky

Protetika

 • 310 € Zirkónová korunka
 • 340 € Keramická korunka
 • 340 € Keramická fazeta

Bielenie zubov

 • 250 € Ambulantné
 • 250 € Domáce
 • 450 € Kombinované

Chirurgia

 • 13 € Anestéza
 • 40 € Jednokoreňový zub
 • 45 € Viackoreňový zub

Zdravotné poisťovne

Sme zmluvným partnerom všetkých slovenských zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, UNION), ktoré sa spolupodieľajú na úhrade základných stomatologických výkonov. Uvedené ceny reprezentujú doplatok pacienta.