• ošetrenie pod mikroskopom
  • strojová endodoncia
  • izolácia zuba pomocou kofferdamu

Neošetrený zubný kaz často vedie až k zápalu nervu, či strate vitality zuba. Takýto zub, inak nazývaný aj mŕtvy zub, je potom zdrojom bolestí a infekcie, ktorá sa krvou šíri do celého tela. Danou problematikou sa zaoberá endodoncia. Endodoncia spočíva v spriechodnení, dezinfekcii a následnom zaplnení koreňových kanálikov. Tento výkon bol v minulosti obávaný pre svoju bolestivosť a nepredvídateľnosť. Za pomoci moderných technológii ako sú lokálne anestetiká, strojová endodoncia a ordinačný mikroskop, je táto obava už minulosťou. Ošetrenie je bezbolestné a s vysokou prediktabilitou a úspešnosťou liečby. Pri ošetrení koreňových kanálikov je zub izolovaný pomocou kofferdamu. Ten zabezpečuje prehľad a čistotu pracovného poľa, zabraňuje kontaminácii zuba baktériami a v neposlednom rade prispieva ku komfortu pacienta.