• bielenie zubov
  • keramické korunky
  • keramické fazety
  • priame fotokompozitné fazety

Bielenie zubov


Zafarbenie zubov spôsobujú pigmenty obsiahnuté v rôznych potravinách a nápojoch, ako aj pravidelné fajčenie tabakových výrobkov. Ukladaním týchto pigmentov do zubnej skloviny strácajú vaše zuby prirodzenú belosť. Bielenie zubov patrí medzi estetické výkony v našej ambulancii. Správne a odborne prevedené bielenie zubov nijak neškodí a nepoškodzuje vaše zuby. Bielenie zubov je zamerané práve na tieto pigmenty. Celá procedúra ambulantného bielenia pozostáva z viacerých krokov a jej celková dĺžka je 60 až 90 minút. Ambulantné bielenie môže byť následované aj domácim bielením pre lepší a dlhotrvajúci výsledok. Na domáce bielenie vám budú poskytnuté individuálne zhotovené nosiče a set domáceho bielenia.

Inlay, onlay, overlay


Týmito výrazmi sa označuje výplň zhotovená mimo ústa pacienta v laboratóriu. Môže byť zhotovená z kompozitu, alebo z keramiky. Výhodou takto zhotovenej výplne je hlavne jej mechanická odolnosť v porovnaní s výplňou zhotovenou priamo v ústach pacienta. Poskytuje odolnosť porovnateľnú s keramickou korunkou, no narozdiel od nej nie je potrebné zub brúsiť zo všetkých strán. Je metódou voľby na výrazne oslabené zadné zuby, ktoré plne rehabilituje po funkčnej a estetickej stránke.

Keramické fazety


Nahradzujú zub iba z jeho viditeľnej prednej časti. Ich hlavnou indikáciou je estetická korekcia tvaru, farby a čiastočne aj postavenia zubov. Ich obrovskou výhodou v porovnaní s korunkami je to, že sa zub musí preparovať iba minimálne. Preparácia zuba sa obmedzuje iba na sklovinu a patrí teda k miniivazívnym ošetreniam. Keramické fazety sa ale nehodia pre každého pacienta. Sú nevhodné napríklad u pacientov, ktorí škrípu zubami. Taktiež nie sú vhodné na zuby s rozsiahlymi výplňami alebo kazmi. Pre túto skupinu prípadov sú ideálnejšie keramické korunky.

Keramické korunky a mostíky


Korunky pokrývajú celý zub zo všetkých jeho strán a tým ho chránia. Spolu s keramickými fazetami sú vrcholom zubnej estetiky. Zuby sa musia napreparovať zo všetkých strán, aby bolo vytvorené miesto pre keramickú korunku. Celý proces je uskutočňovaný v lokálnej anestézii a pacient tak necíti žiadnu bolesť. Po obrúsení zubov je potrebné spraviť odtlačok alebo digitálny sken zubov. Pacient dostáva ihneď ochranné korunky a tak neodchádza z ambulancie s obrúsenými zubami. Keramický mostík slúži na náhradu chýbajúcich zubov. Zuby obklopujúce medzeru sú napreparované a slúžia ako piliere pre budúci keramický mostík. Po zhotovení v zubnom laboratóriu, sú keramické korunky a mostíky adhezívne lepené na napreparovaný zub pomocou kompozitných cementov. Korunka so zubom tak vytvárajú jeden spoločne fungujúci celok.