• miniinvazívne ošetrenie
  • vysoká estetika
  • CAD/CAM

Keramické korunky a mostíky


Korunky pokrývajú celý zub zo všetkých jeho strán a tým ho chránia. Spolu s keramickými fazetami sú vrcholom zubnej estetiky. Zuby sa musia napreparovať zo všetkých strán, aby bolo vytvorené miesto pre keramickú korunku. Celý proces je uskutočňovaný v lokálnej anestézii a pacient tak necíti žiadnu bolesť. Po obrúsení zubov je potrebné spraviť odtlačok alebo digitálny sken zubov. Pacient dostáva ihneď ochranné korunky a tak neodchádza z ambulancie s obrúsenými zubami. Keramický mostík slúži na náhradu chýbajúcich zubov. Zuby obklopujúce medzeru sú napreparované a slúžia ako piliere pre budúci keramický mostík. Po zhotovení v zubnom laboratóriu digitálnou metódou CAD/CAM, sú keramické korunky a mostíky adhezívne lepené v zubnej ambulancii na napreparovaný zub pomocou kompozitných cementov. Korunka so zubom tak vytvárajú jeden spoločne fungujúci celok.

Inlay, onlay, overlay


Týmito výrazmi sa označuje výplň zhotovená mimo ústa pacienta v laboratóriu. Môže byť zhotovená z kompozitu, alebo z keramiky. Výhodou takto zhotovenej výplne je hlavne jej mechanická odolnosť v porovnaní s výplňou zhotovenou priamo v ústach pacienta. Poskytuje odolnosť porovnateľnú s keramickou korunkou, no narozdiel od nej nie je potrebné zub brúsiť zo všetkých strán. Je metódou voľby na výrazne oslabené zadné zuby, ktoré plne rehabilituje po funkčnej a estetickej stránke.